Prístup k svojim záložkám
kedykoľvek a kdekoľvek!

Atavi.com je bezpečným úložiskom pre vaše záložky a po synchronizácii poskytuje rýchly prístup z akéhokoľvek počítača, smartfónu či tabletu.
Zaregistrovať sa

Správca záložiek

Atavi je bezplatná, ale veľmi užitočná webová služba.

Označte webové lokality záložkami, zlúčte ich do požadovaných skupín a potom ich zosynchronizujte s akýmkoľvek zariadením či prehliadačom.

Vylaďte si Atavi podľa vlastného výberu: vytvorte skupiny záložiek, vyberte vhodný motív a nastavte, koľko záložiek sa má zobrazovať.

Zoskupenie

Atavi.com je užitočný nástroj na zoskupovanie záložiek webových lokalít.

Uložte si ľubovoľný počet záložiek, vytvárajte skupiny a trieďte záložky tak, aby ste k nim získali ešte rýchlejší prístup.

Rýchly prístup

Atavi.com vám zaistí rýchly prístup k obľúbeným webovým lokalitám, e-mailovým službám a online tabuliam (tzv. dashboardom).

Označte záložkami webové lokality, jednotlivé webové stránky alebo online služby a získajte k nim prístup jediným kliknutím! Medzi ne patria:

  • e-mailové profily na dashboardoch pre internet banking
  • systémy elektronických platieb
  • ISP účty a pod.

Synchronizácia

Atavi.com dokáže zosynchronizovať záložky webových lokalít s akýmkoľvek zariadením: stolnými počítačmi, notebookmi, tabletmi, smartfónmi atď.

Akékoľvek zmeny vykonané v jednom z týchto zariadení sa okamžite cez internet prenesú do ostatných zariadení.

Stačí, aby ste v ktoromkoľvek zariadení otvorili Atavi.com a prihlásili sa do systému prostredníctvom e-mailovej adresy a hesla, ktoré ste uviedli počas registrácie.

Spoľahlivé úložisko

Atavi.com poskytuje 100 % spoľahlivé ukladanie záložiek.

V prípade poruchy hardvéru, preinštalovania operačného systému či zmeny prehliadača zostanú všetky vaše záložky v pôvodnom stave.

Stačí si zobraziť Atavi.com a prihlásiť sa do systému prostredníctvom e-mailovej adresy a hesla, ktoré ste uviedli počas registrácie.

Kompatibilita s inými prehliadačmi

Atavi.com je univerzálny nástroj na správu záložiek webových lokalít z akéhokoľvek zariadenia. Jediné, čo potrebujete, je internetové pripojenie.

Pracovný postup a vzhľad služby vizuálnych záložiek nezávisí od používaného prehliadača ani operačného systému.

Nevyžaduje sa žiaden dodatočný softvér.