Przenieś swoje zakładki

zsynchronizowane

Przenieś zakładki z przeglądarki Internet Explorer przy użyciu pliku HTML
Wyślij plik HTML
Wybierz plik
Atavi.com nie obsługuje wielopoziomowych struktur folderów. Wszystkie podfoldery zostaną umieszczone na jednym poziomie. Foldery o tej samej nazwie zostaną scalone.
Jak wyeksportować dane?
 1. Przejdź do menu „Plik”.
 2. Wybierz
  Import i eksport Eksportuj jako plik Kliknij przycisk „Dalej”.
 3. Wybierz
  Ulubione Kliknij przycisk „Dalej”.
 4. Podaj lokalizację pliku HTML
 5. Kliknij przycisk „Eksportuj”.
Zaimportuj zakładki za pomocą wtyczki
Atavi.com nie obsługuje wielopoziomowych struktur folderów. Wszystkie podfoldery zostaną umieszczone na jednym poziomie. Foldery o tej samej nazwie zostaną scalone.
Zainstaluj rozszerzenie
1
Zaimportuj zakładki za pomocą wtyczki
Atavi.com nie obsługuje wielopoziomowych struktur folderów. Wszystkie podfoldery zostaną umieszczone na jednym poziomie. Foldery o tej samej nazwie zostaną scalone.
Zainstaluj rozszerzenie
2
Przenieś zakładki z przeglądarki Google Chrome przy użyciu pliku HTML
Wyślij plik HTML
Wybierz plik
Atavi.com nie obsługuje wielopoziomowych struktur folderów. Wszystkie podfoldery zostaną umieszczone na jednym poziomie. Foldery o tej samej nazwie zostaną scalone.
Jak wyeksportować dane?
 1. Przejdź do ustawień przeglądarki internetowej
  Ustawienia
 2. Wybierz
  Zakładki Menedżer zakładek
 3. Otwórz menu „Organizuj”
 4. Wybierz
  Eksportuj zakładki do pliku HTML
Przenieś zakładki z przeglądarki Safari przy użyciu pliku HTML
Wyślij plik HTML
Wybierz plik
Atavi.com nie obsługuje wielopoziomowych struktur folderów. Wszystkie podfoldery zostaną umieszczone na jednym poziomie. Foldery o tej samej nazwie zostaną scalone.
Jak wyeksportować dane?
 1. Przejdź do menu „Plik”.
 2. Wybierz
  Eksportowanie zakładek...
1
Zaimportuj zakładki za pomocą wtyczki
Atavi.com nie obsługuje wielopoziomowych struktur folderów. Wszystkie podfoldery zostaną umieszczone na jednym poziomie. Foldery o tej samej nazwie zostaną scalone.
Zainstaluj rozszerzenie
2
Przenieś zakładki z przeglądarki Mozilla Firefox przy użyciu pliku HTML
Wyślij plik HTML
Wybierz plik
Atavi.com nie obsługuje wielopoziomowych struktur folderów. Wszystkie podfoldery zostaną umieszczone na jednym poziomie. Foldery o tej samej nazwie zostaną scalone.
Jak wyeksportować dane?
 1. Kliknij przycisk „Zakładki”
  Pokaż wszystkie zakładki
 2. Otwórz menu na pasku narzędzi okna „Biblioteka”
  Import i kopia zapasowa
 3. Wybierz
  Eksportowanie zakładek do pliku HTML...
1
Zaimportuj zakładki za pomocą wtyczki
Atavi.com nie obsługuje wielopoziomowych struktur folderów. Wszystkie podfoldery zostaną umieszczone na jednym poziomie. Foldery o tej samej nazwie zostaną scalone.
Zainstaluj rozszerzenie
2
Przenieś zakładki z przeglądarki Yandex przy użyciu pliku HTML
Wyślij plik HTML
Wybierz plik
Atavi.com nie obsługuje wielopoziomowych struktur folderów. Wszystkie podfoldery zostaną umieszczone na jednym poziomie. Foldery o tej samej nazwie zostaną scalone.
Jak wyeksportować dane?
 1. Przejdź do ustawień przeglądarki internetowej
  Ustawienia
 2. Wybierz
  Zakładki Menedżer zakładek
 3. Otwórz menu „Organize”
 4. Wybierz
  Eksportuj zakładki do pliku HTML